Pasterizatori

Standardni pločasti brzi pasterizatori su za pasteriziranje mlijeka, sokova od jaja, piva, vina, osvježavajućih pića itd. s učinkom od 200 do 5.000 litara na sat sa električnim, parnim ili toplovodnim grijanjem, podrazumijevajući prednji spremnik, ventil za reguliranje pare i izmjenjivač pare i vode, elektroniku PCL za tumačenje alarmnih signala, regulator temperature s digitalnim pokazivačem, komandni pult sa zaštitom IP-65 i sa registratorom, pumpe za proizvod i za vodu u kotlovima.

Više tipova od ovih raspolaže EU certifikatom.
ZOOTECHNIKA HTST milk pasteurizer