CIP

Automati za čišćenje CIP

Automati za automatsko programirano čišćenje posuđa i/ili malih pogona, sa PLC-om, sa doziranjem hemikalija, sa pumpama, s instrumenitma, a po zahtjevu sa spravom za registrovanje procesa.
Uređaji su sa IP-65 zaštitom, kompletno su izrađeni od čelika otpornog na kiselinu.
CIP Reinigunsanlagen